Skicka meddelande

 Mångsbo HVB

NYHET!  Nu har Mångsbo  utsluss i och Uppsala och Gävle med lägenheter, halvvägsboende och familjehem.

Mångsbo HVB i Uppland erbjuder en trygg behandlingsmiljö för unga män mellan 16 och 21 år som är omhändertagna enligt LVU/Sol, och som har begynnande drogproblematik och kriminell belastning. 

Mångsbo är en liten enhet med åtta platser där en nära kontakt med personalen är möjlig. Programmet består av hela vårdkedjan, från grundläggande missbruksbehandling till boende i egen lägenhet och studier eller arbete.

Mångsbo HVB-hem utanför Östervåla i Heby kommun.

På Mångsbo HVB kan ungdomen placeras enligt SoL och LVU.
Mer om Mångsbo HVB »