Skicka meddelande

HVB

Vårt vackra behandlingshem Mångsbo HVB intill sjön Tämnaren har 8 behandlingsplatser och ligger tre kilometer utanför Östervåla mellan Uppsala och Gävle.

På Mångsbo HVB vi förutom en hög grad av struktur egen pool, biljardrum, pingisrum och basketplan. Sammanlagt har vi  över 500 kvm yta att röra oss på.

Vi erbjuder behandling enligt 12-stegsmodellen och KBT till pojkar/män 15-20 år med  begynnande missbruks-, kriminalitets- och sociala problem

Vi har  HVB-tillstånd för vår verksamhet som har 8 behandlingsplatser.  Till vårt Mångsbo HVB har vi två träningslägenheter inne i Uppsala. Dessa används för ungdomar i utslussfasen.