Skicka meddelande

Mångsbo HVB

Vårt vackra behandlingshem Mångsbo HVB intill sjön Tämnaren har 8 behandlingsplatser och ligger tre kilometer utanför Östervåla mellan Uppsala och Gävle i i norra Uppland.

Vi vänder oss till unga män mellan 15-20 år med psykosocial problematik och till de som har begynnande missbruks- och kriminalitetsproblem.
Vi behandlar enligt 12-stegsmodellen och KBT och följer oftast ungdomen från inskrivning till utsluss eller hemgång.

På Mångsbo HVB vi förutom en hög grad av struktur egen pool, biljardrum, pingisrum och basketplan. Sammanlagt har vi över 550 kvm yta att röra oss på och det kan behövas då huset är fullt.

Med BBIC (Barnets Behov I Centrum) som ett av de ledande strukturerna i vårt behandlingsarbete garanterar vi bästa trygghet för alla inblandade. Utförliga månadsrapporter av hög kvalitet och goda rutiner för förmedling av individuella framsteg i behandlingsarbetet för den unge.

Skolgång

På Mångsbo gör vi saker i rätt ordning och så fort den unge klarar av det ska han återuppta sin skolgång. Att få ordning på sina studier och komma vidare i sin utbildning har ett enormt värde för alla. Det är en rättighet och en viktig del av behandlingen.

Läs mer om detta i undermenyn "Behandlingen"

Bildspel från Mångsbo HVB

För ytterligare information och placeringsförfrågan ring 0292-714 00