Skicka meddelande

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljoverket

2019-04-09

2019-04-08 var Arbetsmiljöverket på inspektion av Mångsbo HVB

Vi blev ordentligt synade i alla delar som har med arbetsmiljön att göra. Vi hade inte alla rätt på området att systematisera arbetsmiljöarbetet. Det handlar om att upptäcka risker i arbetet innan något hänt, förebygga negativa effekter av arbetet, skapa goda arbetsförhållanden, öka trivsel, skapa större ordning och reda.
I vårt arbete med våra ungdomar har vi arbetat upp en hög medvetenhet om ovanstående men problemet är att vi inte riktigt hittat ett sätt att systematisera det arbetet. Så nu sätter vi igång med det arbetet och ska arbeta fram ett bra system.