Skicka meddelande

Om oss

Personalen består av Elin Lund  föreståndare som är beteendevetare, behandlingschef är socionom, fem behandlare som har utbildning som addiktolog, alkohol- och drogterapeut eller som går utbildning. Husmor  och fastighetsskötare.

Elenor Edin som är allmänläkare

Marie Ellinge Handledare, Socionom och leg. psykoterapeut och handledarutbildad. 

Monica Hartzell, Dr i medicinsk vetenskap (Ph D), leg psykolog, leg psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi 

Margit Kamprath, Ledarskapsutvecklare, Socionom, leg psykoterapeut, familjebehandlare och handledare 

Siamak Noroozy som är socionom, leg psykoterapeut och forskningsassistent.

Vår behandling är grundad på 12- stegsmodellen och är anpassad utifrån målgruppen. Förutom detta ska inriktningen vara salutogent, lösningsfokuserat och systemteoretiskt. Vi anlitar även kompetens externt vid behov som exempelvis terapeutiska samtalskontakter.

Ungdomen ska ges möjlighet till att utveckla strategier och förhållningssätt för att kunna känna en större trygghet, högre kompetens samt att lyckas med att få ett socialt acceptabelt liv med sammanhang, mål och en meningsfylld tillvaro utan droger och kriminalitet.